Enamus küsimusi, mis meil eesistujana lahendada tuleb, saame pärandina eelmiselt eesistujalt. Samas on meil võimalik endal otsustada, milliseid teemasid soovime rohkema tähelepanu all hoida. Need teemad jõuavad Eesti eesistumise sisuprogrammi. 

Eesti jaoks prioriteetseid teemasid saame käsitleda eelkõige Eestis toimuvatel ministrite mitteametlikel kohtumistel, aga ka siin aset leidvatel kõrgetasemelistel konverentsidel ja seminaridel.

Eesti eesistumise sisuprogramm peab lähtuma eelkõige Euroopa Liidu institutsioonide töökavadest ja Eesti Euroopa Liidu poliitikast. Programmi koostamise ettevalmistamist on juba alustatud, konkreetsed fookusteemad selguvad vahetult enne eesistumist, pärast arutelusid Eesti avaliku sektori ja avalikkusega.