UNITY through BALANCE (Ühtsus tasakaalu kaudu)

Tasakaal on meie kommunikatsioonis läbiv filosoofiline teema. Tasakaalu kujund peegeldab hästi nii Eesti enda lugu kui ka meie kui eesistuja rolli. Üle kõige vajab Euroopa täna ühtsust – väärtustes, mõtetes ja tegudes. Selleks, et Euroopat ühtselt edasi viia ja kasutada nutikalt ära kõik arenguvõimalused, peame leidma eesistujana tasakaalupunkti kõikide liikmesriikide erinevate arvamuste, huvide ja visioonide vahel. Seda taotlust väljendab ka eesistumise visuaalne kujund, kus erinevate valikute ja vaatenurkade vahel on ühendajaks ning tasakaalustajaks eesistuja tähis.

Eesti narratiivid – ürgloodus ja digitaalne ühiskond

Eesti lugu baseerub tasakaalu ideel. Tasakaalu, mis valitseb ühelt poolt hoidmise ja säilitamise (ürgloodus) ning teisalt pideva muutuse ja üldise progressi (digitaalne areng) vahel. Usume, et õnneliku ja progressiivse ühiskonna võti saab seisneda ainult nende kahe pooluse harmoonilises koostoimes. Üks ei saa tulla teise arvelt. Tasakaalupunkti leidmine ühelt poolt kõige olulise hoidmise ja kaitsmise ning teisalt pideva arengu ning uute võimaluste kasutamise vahel on väljakutseks nii Eestile, Euroopale kui ka maailmas laiemalt.