Eesti peamine ülesanne Euroopa Liidu Nõukogu eesistujana on hoida Euroopa Liit ühtse ja otsustusvõimelisena.

Eestil kui eesistujal on neli prioriteeti:

  • avatud ja uuendusmeelse majandusega Euroopa
  • turvaline ja kaitstud Euroopa
  • andmete vaba liikumine ja digitaalne Euroopa
  • kaasav ja kestlik Euroopa.

Eesistujana on meile Euroopa Liidus töös oluline ära kuulata ka teemaga seotud huvirühmade arvamus. Iga algatuse puhul tuleb mõelda, kuidas oleks võimalik ettevõtjate ja kodanike elu lihtsustada ning bürokraatiat vähendada, kasutades seejuures võimalikult palju e-lahendusi.