Eesistumisega seotud kohustused panevad meid pooleks aastaks Euroopa Liidu eestkõneleja rolli. Seetõttu saame senisest oluliselt rohkem tähelepanu nii Euroopast kui ka rahvusvaheliselt areenilt. See on hea võimalus näidata laiemalt, kes on eestlased ja milleks me võimelised oleme. 

Nõukogu eesistuja rolli täitmise kõrval Brüsselis on oluline ka ürituste korraldamine Eestis. Erilise tähelepanu all on siin korraldatavad umbes 20 kõrgetasemelist üritust, mille hulgas on 10 ministrite mitteametlikku kohtumist

Just neil kohtumistel on võimalik tõstatada küsimusi ja algatada diskussioone Eesti eesistumisprogrammi peateemadel, kaasates neisse olulisi arvamusliidreid tervest Euroopast. Ühtlasi saame Eestis toimuvatel kohtumistel, konverentsidel ja viisiitidel tutvustada oma riiki ja siinseid nutikaid lahendusi väga laiahaardelisele auditooriumile.