MEEDIAKONTAKT
+372 502 5120
ÜLDKONTAKT
+372 693 5216
Riigikantselei
Rahukohtu 2, Tallinn, 10130
JUHTIMINE
Piret Lilleväli
+372 522 1101
Piret Lilleväli
Eesistumise korraldusmeeskonna juht
Head of the EU Presidency organising team
Pуководитель организационной команды председательства

Piret koordineerib Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ettevalmistusi ja läbiviimist ning juhib eesistumise ettevalmistuste tegevuskava elluviimist.

kontaktid
Liisa Rohila
+372 693 5216
Assistent
Assistant
Ассистент

Liisa koordineerib Eesti EL Nõukogu eesistumisega seotud üldist asjaajamist ning toetab ülesannete täitmist eelarve planeerimise ja EL suunalise personalipoliitika valdkonnas.

KOMMUNIKATSIOON
Tiina Urm
+372 693 5962
+372 5696 9306
Tiina Urm
Kommunikatsioonijuht
Head of Communications for the EU Presidency
Руководитель по коммуникации

Tiina ülesandeks on Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise kommunikatsioonitegevuste koordineerimine.

kommunikatsioonimeeskonna kontaktid
Triin Oppi
+372 693 5262
+372 502 5120
Triin Oppi
Meedianõunik
Media Adviser
Советник по СМИ

Triin vastutab Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise meediasuhtluse eest.

Olga Korneitšik
+372 5620 1119
Meedianõunik
Media Adviser
Советник по СМИ

Olga vastutab Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise venekeelse meediasuhtluse eest.

Jarmo Seljamaa
+372 693 5219
+372 5646 4345
Jarmo Seljamaa
Sisekommunikatsiooni nõunik
Internal Communications Adviser
Советник по внутренней коммуникации

Jarmo vastutab Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise sisekommunikatsiooni toetamise eest.

Birgit Prikk
+372 504 3456
Birgit Prikk
Turundusnõunik
Marketing Adviser
Советник по маркетингу

Birgit koordineerib Eesti kui Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariigi identiteedi ning turunduslahenduste väljatöötamise ja elluviimise protsessi.

Turunduse assistent
Marketing Assistant
Ассистент по маркетингу

Liisi koordineerib Eesti EL Nõukogu eesistumisega seotud turunduse asjaajamist.

Valdek Laur
+372 5693 7217
Valdek Laur
Digilahenduste nõunik
Adviser on Digital Solutions
Советник по цифровым решениям

Valdeku ülesanne on kujundada Eesti eesistumise digikuvandit.

Tiina Rekand
+372 693 5220
+372 512 8883
E-kanalite nõunik
Adviser for e-Channels
Советник по э-каналам

Tiina ülesanne on hallata ja koordineerida veebikanalite tööd.

Tõlkija-toimetaja
Translator-editor
Переводчик-редактор

Kaisa vastutab veebikanalite sisu tõlkimise-toimetamise eest.

Tõlkija-toimetaja
Translator-editor
Переводчик-редактор

Sandra vastutab veebikanalite sisu tõlkimise-toimetamise eest.

Inga Bowden
+32 2227 4395
+32 4 9215 8208
Inga Bowden
Strateegilise kommunikatsiooni nõunik
Strategic Communications Adviser
Советник по стратегической коммуникации

Inga ülesandeks on koordineerida eesistumise strateegilist kommunikatsiooni Eesti Alalise Esinduse juures Brüsselis.

 

Maris Hellrand
+372 5620 1118
Maris Hellrand
Välismeedianõunik
Foreign Media Adviser
Советник по зарубежным СМИ

Maris vastutab Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise välismeediat puudutava suhtluse eest.

Katri Link
+372 502 7351
Sotsiaalmeedianõunik
Social Media Adviser
Советник по социальным СМИ

Katri ülesandeks on sotsiaalmeedia haldamine ja sellesuunaline kommunikatsioon.

Tauno Tõhk
Tauno Tõhk
Sotsiaalmeedianõunik
Social Media Adviser
Советник по социальным СМИ

Tauno ülesandeks on sotsiaalmeedia haldamine ja sellesuunaline kommunikatsioon Brüsselis.

Maria Helen Känd
+372 693 5968
Maria Helen Känd
Kommunikatsiooni assistent
Communications Assistant
Ассистент по коммуникации

Maria Helen koordineerib Eesti EL Nõukogu eesistumisega seotud üldist asjaajamist ning toetab ülesannete täitmist eelarve planeerimise ja EL suunalise kommunikatsiooni valdkonnas.

Sisuprogramm
Helen Sõber
+372 693 5267
Helen Sõber

Helen koordineerib Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise sisuprogrammi loomist.

sisuprogrammi kontaktid
Margus Mägi
+372 693 5261
+372 5625 2560
Margus Mägi
Digipoliitika nõunik
Digital Policy Adviser
Советник по цифровой политике

Marguse ülesanne on kujundada ja koordineerida Eesti EL Nõukogu eesistumise raames erinevaid valdkondi läbivat ühtset digipoliitikat.

Korraldus
Toomas Tirs
+372 693 5214
+372 5684 8165
Toomas Tirs
Logistikajuht
Logistics Manager
Руководитель по логистике

Toomas vastutab Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise logistika eest.

korraldustiimi kontaktid
Protokoll
Riina Aasma
+372 509 4272
Riina Aasma
Protokollijuht
Head of Protocol
Руководитель протокола

Riina ülesanne on tagada, et kõik Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise üritused ja nendega kaasnevad tseremooniad on protokolliliselt korrektselt läbi viidud.

Kristiina Sika
+372 5622 1103
Kristiina Sika
Protokollispetsialist
Protocol Officer
Специалист по протоколу

Kristiina aitab tagada, et kõik Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise üritused ja nendega kaasnevad tseremooniad on protokolliliselt korrektselt läbi viidud.

Triin Ansu
+372 511 5617
Triin Ansu
Protokollispetsialist
Protocol Officer
Специалист по протоколу

Triin aitab tagada, et kõik Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise üritused ja nendega kaasnevad tseremooniad on protokolliliselt korrektselt läbi viidud.

Elo Perling-Kõmper
+372 509 1781
Elo Perling-Kõmper
Protokollispetsialist
Protocol Officer
Специалист по протоколу

Elo aitab tagada, et kõik Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise üritused ja nendega kaasnevad tseremooniad on protokolliliselt korrektselt läbi viidud.

Kristel Konsa
+372 5551 8954
Protokollispetsialist
Protocol Officer
Специалист по протоколу

Kristel aitab tagada, et kõik Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise üritused ja nendega kaasnevad tseremooniad on protokolliliselt korrektselt läbi viidud.

Teenused
Heldur Luup
+372 5635 2987
Heldur Luup
Transpordinõunik
Transport Adviser
Советник по транспорту

Heldur vastutab Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise transpordi korralduse eest. Samuti nõustab ministeeriume transpordi küsimustes.

Maili Arro
+372 5866 6046
Transpordinõunik
Transport Adviser
Советник по транспорту

Maili vastutab Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise tranpordi korralduse eest.

Külli Teimann
+372 693 5264
+372 506 2229
Külli Teimann
Ürituste toimumispaikade nõunik
Meeting Venues Adviser
Советник по местам проведения мероприятий

Külli vastutab Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise kõrgetasemeliste ürituste toimumispaikade eest. Samuti nõustab korralduse ja toimumispaikade valiku teemadel.

Kaarle Kannelmäe
+372 501 5322
Kaarle Kannelmäe
Konverentsitehnika nõunik
Adviser on Conference Technology
Советник по конференц-технике

Kaarle vastutab Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise konverentsikorralduse tehniliste lahenduste eest. Samuti nõustab ministeeriume konverentsitehnika küsimustes.

Tehnikanõunik
Technology Adviser
Советник по техническим вопросам

Raivo vastutab EL Nõukogu eesistumise tehniliste lahenduste eest.

Märt Lepik
+372 5561 9442
IT- arendusnõunik
IT Development Adviser
Советник по развитию ИТ

Märdi ülesandeks on Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumisega seotud infosüsteemide arendamine ning tehniline haldamine.

Kaisa Einsok
+372 5669 4463
Kaisa Einsok
Ürituste planeerimise nõunik
Event Planning Adviser
Советник по планированию мероприятий

Kaisa ülesandeks on Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ettevalmistusega seotud suulise tõlke koordineerimine ning EL Nõukogu eesistumise kalendri planeerimine.

Terje Kangro
+372 5692 0709
Terje Kangro
Ürituste majutusteenuste nõunik
Event Accommodation Adviser
Советник по связанным с мероприятиями услугам размещения

Terje vastutab Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise kõrgetasemeliste ürituste majutusteenuste eest. Samuti nõustab ministeeriume majutuse küsimustes.

Piret Lukk
+372 693 5228
Piret Lukk
Sideisikute nõunik
Adviser on Liaison Matters
Советник по контактным лицам

Piret vastutab Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise sideisikute programmi eest.

Jaan Jakobson
+372 5698 0305
Akrediteerimissüsteemi nõunik
Accreditation System Adviser
Советник по системе аккредитации

Jaan vastutab Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ürituste osavõtjate registreerimissüsteemi eest. Samuti nõustab ministeeriume registreerimise küsimustes.

Akrediteerimissüsteemi nõunik
Accreditation System Adviser
Советник по системе аккредитации

Kaisa ülesanne on akrediteerimise süsteemi toimimise tagamine.

Akrediteerimissüsteemi nõunik
Accreditation System Adviser
Советник по системе аккредитации

Kristiine ülesanne on akrediteerimise süsteemi toimimise tagamine.

Akrediteerimissüsteemi nõunik
Accreditation System Adviser
Советник по системе аккредитации

Mariti ülesanne on akrediteerimise süsteemi toimimise tagamine.

Akrediteerimissüsteemi nõunik
Accreditation System Adviser
Советник по системе аккредитации

Mihkli ülesanne on akrediteerimise süsteemi toimimise tagamine.

Keit Kaal
+372 508 6686
Toitlustamise korraldamise nõunik
Catering Adviser
Советник по организации питания

Keit vastutab Eesti Euroopa Lliidu Nõukogu eesistumise kõrgetasemeliste ürituste toitlustuse eest.

Üritused
Saskia Laasik
+372 5397 2266
Saskia Laasik
Ürituste korraldamise nõunik
Event Organisation Adviser
Советник по организации мероприятий

Saskia vastutab Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ürituste läbiviimise eest. Samuti koordineerib Saskia logistiliste ja korralduslike küsimuste lahendamist.

Grete Ahtola
+372 5693 5344
Ürituste korraldamise nõunik
Event Organisation Adviser
Советник по организации мероприятий

Grete vastutab Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ürituste ja visiitide läbiviimise eest.

Helena Tšistova-Pohlak
+372 5694 8844
Ürituste korraldamise nõunik
Event Organisation Adviser
Советник по организации мероприятий

Helena vastutab Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise kõrgetasemeliste ürituste ning delegaatide elamusprogrammi eest. Samuti nõustab ministeeriume neis küsimustes.

Arle Soeson
+372 529 1410
Ürituste korraldamise nõunik
Event Organisation Adviser
Советник по организации мероприятий

Arle vastutab Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise kõrgetasemeliste ürituste ning kultuuriprogrammi eest. Samuti nõustab ministeeriume neis küsimustes.

Katrin Moon-Farouk
+372 5309 9124
Ürituste korraldamise nõunik
Event Organisation Adviser
Советник по организации мероприятий

Katrin vastutab Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ürituste ja visiitide läbiviimise eest.

Tugi
Kadri Kilp
+372 508 1263
Hankenõunik
Procurement Adviser
Советник по тендерам

Kadri ülesandeks on Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumisega seotud hangete planeerimine ja hangete läbiviimise koordineerimine.

Anneli Haljaste
+372 5697 2265
Anneli Haljaste
Eelarvenõunik
Budget Adviser
Советник по бюджету

Anneli vastutab Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise eelarve koostamise ja aruandluse eest.

Annika Lipstal
+372 524 7172
Partnerlussuhete nõunik
Partnership Adviser
Советник по партнерским отношениям

Annika on Eesti Euroopa Liidu eesistumise partnerlussuhete juht. Samuti nõustab ministeeriume partnerlussuhete küsimustes.

Kristina Liik
+32 2 227 4327
+324 9215 8737
Kristina Liik
Ürituste planeerimise nõunik Brüsselis
Event Planning Adviser in Brussels
Советник по планированию мероприятий в Брюсселе

Kristina vastutab eesistumise kalendri koordineerimise ja sellega seonduva eest Brüsselis.

Kristin Kaur
+372 693 5203
Assistent
Assistant
Ассистент

Kristin koordineerib Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumisega seotud üldist asjaajamist ning toetab ülesannete täitmist eelarve planeerimise ja eesistumise korralduse valdkonnas.

Personal
Kristi Täht
+372 693 5217
Kristi Täht
Personalijuht
HR Manager
Руководитель по персоналу

Kristi koordineerib Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ettevalmistusi personali valdkonnas.

personali kontaktid
Kadri-Liis Luks
+372 693 5227
+372 5805 4700
Kadri-Liis Luks
Personalinõunik
HR Adviser
Советник по персоналу

Kadri-Liis koordineerib Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ettevalmistusi personali- ja koolituse valdkonnas ning nõustab Euroopa Liidu institutsioonidesse tööle kandideerijaid.

Maris Vaino
+372 693 5206
+372 5344 2200
Euroopa Liidu eesistumise koolitusjuht
Training Manager
Советник по обучению

Maris koordineerib Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ettevalmistusi personali arendus- ja koolitustegevuste valdkonnas.

Uku Särekanno
+32 2227 3921
Uku Särekanno
Eesistumise korraldusjuht Brüsselis
Presidency Organisation Manager in Brussels
Руководитель по организации председательства в Брюсселе

Uku vastutab Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise töökorralduse ning personalialaste ettevalmistuste eest Brüsselis.

Anu Peljo
+32 2227 4370
Anu Peljo
Koolitusnõunik Brüsselis
Training Adviser in Brussels
Советник по обучению в Брюсселе

Anu ülesanne on koordineerida Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ettevalmistusega seotud arendus- ja koolitustegevusi Brüsselis.

Välisprogramm
Jorma Sarv
+372 502 3343
Jorma Sarv
Välisprogrammi juht
Head of the International Programme
Руководитель зарубежной программы

Jorma ülesandeks on Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise raames välisriikides toimuvate Eestit tutvustavate sündmuste programmi väljatöötamine ja elluviimine. 

Heilika Pikkov
+372 693 5615
+372 5691 2091
Heilika Pikkov
Välisprogrammi nõunik
International Programme Adviser
Советник по зарубежной программе

Heilika haldab Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise raames välisriikides toimuvate Eestit tutvustavate sündmuste programmi.

Anna Lindpere
+372 693 5432
Anna Lindpere
Välisprogrammi turundusnõunik
Marketing Adviser for the International Programme
Советник по зарубежной программе

Anna vastutab Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise raames välisriikides toimuvate Eestit tutvustavate sündmuste programmi turundus- ja kommunikatsioonitegevuste koordineerimise eest.