MEEDIAKONTAKT
+372 502 5120
ÜLDKONTAKT
+372 693 5216
Riigikantselei
Rahukohtu 2, Tallinn, 10130
JUHTIMINE
Piret Lilleväli
+372 522 1101
Piret Lilleväli

Piret koordineerib Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ettevalmistusi ja läbiviimist ning juhib eesistumise ettevalmistuste tegevuskava elluviimist.

kontaktid
Liisa Rohila
+372 693 5216
Liisa Rohila

Liisa koordineerib Eesti EL Nõukogu eesistumisega seotud üldist asjaajamist ning toetab ülesannete täitmist eelarve planeerimise ja EL suunalise personalipoliitika valdkonnas.

KOMMUNIKATSIOON
Tiina Urm
+372 693 5962
+372 5696 9306
Tiina Urm

Tiina ülesandeks on Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise kommunikatsioonitegevuste koordineerimine.

kommunikatsioonimeeskonna kontaktid
Triin Oppi
+372 693 5262
+372 502 5120
Triin Oppi

Triin vastutab Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise meediasuhtluse eest.

Kommunikatsioonimeeskonna kontaktid
Olga Korneitšik
+372 5620 1119
Olga Korneitšik

Olga vastutab Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise venekeelse meediasuhtluse eest.

Jarmo Seljamaa
+372 693 5219
+372 5646 4345
Jarmo Seljamaa
Sisekommunikatsiooni nõunik
Internal Communications Adviser
Советник по внутренней коммуникации

Jarmo vastutab Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise sisekommunikatsiooni toetamise eest.

Birgit Prikk
+372 504 3456
Birgit Prikk

Birgit koordineerib Eesti kui Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariigi identiteedi ning turunduslahenduste väljatöötamise ja elluviimise protsessi.

Liisi koordineerib Eesti EL nõukogu eesistumisega seotud turunduse asjaajamist.

Valdek Laur
+372 5693 7217
Valdek Laur

Valdeku ülesanne on kujundada Eesti eesistumise digikuvandit.

Inga Bowden
+32 2227 4395
+32 4 9215 8208
Inga Bowden

Inga ülesandeks on koordineerida eesistumise strateegilist kommunikatsiooni Eesti Alalise Esinduse juures Brüsselis.

 

Maris Hellrand
+372 5620 1118
Maris Hellrand

Maris vastutab Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise välismeediat puudutava suhtluse eest.

Katri Link
+372 502 7351

Katri ülesandeks on sotsiaalmeedia haldamine ja sellesuunaline kommunikatsioon.

Tauno Tõhk
+32 22274574
+32 496566676
Tauno Tõhk

Tauno ülesandeks on sotsiaalmeedia haldamine ja sellesuunaline kommunikatsioon Brüsselis.

Maria Helen Känd
+372 693 5968
Maria Helen Känd

Maria Helen koordineerib Eesti EL nõukogu eesistumisega seotud üldist asjaajamist ning toetab ülesannete täitmist eelarve planeerimise ja EL suunalise kommunikatsiooni valdkonnas.

Tiina Rekand
+372 693 5220
+372 512 8883

Tiina ülesanne on hallata ja koordineerida veebikanalite tööd.

Kaisa Kaer

Kaisa vastutab veebikanalite ingliskeelse sisu eest.

Sandra Preiman

Sandra vastutab veebikanalite eesti- ja ingliskeelse sisu eest.

Toimetaja
Editor
Pедактор

Stuart vastutab veebikanalite ingliskeelse sisu eest.

Tõlkija-toimetaja
Translator-editor
Переводчик-редактор

Rodolphe vastutab veebikanalite prantsuskeelse sisu eest.

Tõlkija-toimetaja
Translator-editor
Переводчик-редактор

Louis vastutab veebikanalite prantsuskeelse sisu eest.

Tõlkija-toimetaja
Translator-editor
Переводчик-редактор

Florian vastutab veebikanalite saksakeelse sisu eest.

Tõlkija-toimetaja
Translator-editor
Переводчик-редактор

Katharina vastutab veebikanalite saksakeelse sisu eest.

Sisuprogramm
Helen Sõber
+372 693 5267
Helen Sõber

Helen koordineerib Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise sisuprogrammi loomist.

sisuprogrammi kontaktid
Margus Mägi
+372 693 5261
+372 5625 2560
Margus Mägi

Marguse ülesanne on kujundada ja koordineerida Eesti EL Nõukogu eesistumise raames erinevaid valdkondi läbivat ühtset digipoliitikat.

Korraldus
Toomas Tirs
+372 693 5214
+372 5684 8165
Toomas Tirs

Toomas vastutab Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise logistika eest.

korraldustiimi kontaktid
Protokoll
Riina Aasma
+372 509 4272
Riina Aasma

Riina ülesanne on tagada, et kõik Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise üritused ja nendega kaasnevad tseremooniad on protokolliliselt korrektselt läbi viidud.

Kristiina Sika
+372 5622 1103
Kristiina Sika

Kristiina aitab tagada, et kõik Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise üritused ja nendega kaasnevad tseremooniad on protokolliliselt korrektselt läbi viidud.

Triin Ansu
+372 511 5617
Triin Ansu

Triin aitab tagada, et kõik Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise üritused ja nendega kaasnevad tseremooniad on protokolliliselt korrektselt läbi viidud.

Elo Perling-Kõmper
+372 509 1781
Elo Perling-Kõmper

Elo aitab tagada, et kõik Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise üritused ja nendega kaasnevad tseremooniad on protokolliliselt korrektselt läbi viidud.

Kristel Konsa
+372 5551 8954

Kristel aitab tagada, et kõik Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise üritused ja nendega kaasnevad tseremooniad on protokolliliselt korrektselt läbi viidud.

Teenused
Heldur Luup
+372 5635 2987
Heldur Luup

Heldur vastutab Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise transpordi korralduse eest. Samuti nõustab ministeeriume transpordi küsimustes.

Maili Arro
+372 5866 6046

Maili vastutab Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise tranpordi korralduse eest.

Külli Teimann
+372 693 5264
+372 506 2229
Külli Teimann

Külli vastutab Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise kõrgetasemeliste ürituste toimumispaikade eest. Samuti nõustab korralduse ja toimumispaikade valiku teemadel.

Kaarle Kannelmäe
+372 501 5322
Kaarle Kannelmäe

Kaarle vastutab Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise konverentsikorralduse tehniliste lahenduste eest. Samuti nõustab ministeeriume konverentsitehnika küsimustes.

Raivo vastutab Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise tehniliste lahenduste eest.

Märt Lepik
+372 5561 9442

Märdi ülesandeks on Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumisega seotud infosüsteemide arendamine ning tehniline haldamine.

Kaisa Einsok
+372 5669 4463
Kaisa Einsok

Kaisa ülesandeks on Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ettevalmistusega seotud suulise tõlke koordineerimine ning EL Nõukogu eesistumise kalendri planeerimine.

Terje Kangro
+372 5692 0709
Terje Kangro

Terje vastutab Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise kõrgetasemeliste ürituste majutusteenuste eest. Samuti nõustab ministeeriume majutuse küsimustes.

Piret Lukk
+372 693 5228
Piret Lukk

Piret vastutab Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise sideisikute programmi eest.

Jaan Jakobson
+372 5698 0305

Jaan vastutab Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ürituste osavõtjate registreerimissüsteemi eest. Samuti nõustab ministeeriume registreerimise küsimustes.

Kaisa ülesanne on akrediteerimise süsteemi toimimise tagamine.

Kristiine Järvan

Kristiine ülesanne on akrediteerimise süsteemi toimimise tagamine.

Mariti ülesanne on akrediteerimise süsteemi toimimise tagamine.

Akrediteerimissüsteemi nõunik
ccreditation System Adviser
Советник по системе аккредитации

Triinu ülesanne on akrediteerimise süsteemi toimimise tagamine.

Keit Kaal
+372 508 6686
Keit Kaal

Keit vastutab Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise kõrgetasemeliste ürituste toitlustuse eest.

Üritused
Saskia Laasik
+372 5397 2266
Saskia Laasik

Saskia vastutab Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ürituste läbiviimise eest. Samuti koordineerib Saskia logistiliste ja korralduslike küsimuste lahendamist.

Grete Ahtola
+372 5693 5344

Grete vastutab Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ürituste ja visiitide läbiviimise eest.

Helena Tšistova-Pohlak
+372 5694 8844

Helena vastutab Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise kõrgetasemeliste ürituste ning delegaatide elamusprogrammi eest. Samuti nõustab ministeeriume neis küsimustes.

Arle Soeson
+372 529 1410

Arle vastutab Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise kõrgetasemeliste ürituste ning kultuuriprogrammi eest. Samuti nõustab ministeeriume neis küsimustes.

Katrin Moon-Farouk
+372 5309 9124

Katrin vastutab Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ürituste ja visiitide läbiviimise eest.

Tugi
Kadri Kilp
+372 508 1263

Kadri ülesandeks on Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumisega seotud hangete planeerimine ja hangete läbiviimise koordineerimine.

Anneli Haljaste
+372 5697 2265
Anneli Haljaste

Anneli vastutab Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise eelarve koostamise ja aruandluse eest.

Annika Lipstal
+372 524 7172

Annika on Eesti Euroopa Liidu eesistumise partnerlussuhete juht. Samuti nõustab ministeeriume partnerlussuhete küsimustes.

Kristina Liik
+32 2 227 4327
+324 9215 8737
Kristina Liik

Kristina vastutab eesistumise kalendri koordineerimise ja sellega seonduva eest Brüsselis.

Kristin Kaur
+372 693 5203

Kristin koordineerib Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumisega seotud üldist asjaajamist ning toetab ülesannete täitmist eelarve planeerimise ja eesistumise korralduse valdkonnas.

Personal
Kristi Täht
+372 693 5217
Kristi Täht

Kristi koordineerib Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ettevalmistusi personali valdkonnas.

personali kontaktid
Kadri-Liis Luks
+372 693 5227
+372 5805 4700
Kadri-Liis Luks

Kadri-Liis koordineerib Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ettevalmistusi personali- ja koolituse valdkonnas ning nõustab Euroopa Liidu institutsioonidesse tööle kandideerijaid.

Maris Vaino
+372 693 5206
+372 5344 2200

Maris koordineerib Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ettevalmistusi personali arendus- ja koolitustegevuste valdkonnas.

Uku Särekanno
+32 2227 3921
Uku Särekanno

Uku vastutab Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise töökorralduse ning personalialaste ettevalmistuste eest Brüsselis.

Anu Peljo
+32 2227 4370
Anu Peljo

Anu ülesanne on koordineerida Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ettevalmistusega seotud arendus- ja koolitustegevusi Brüsselis.

Välisprogramm
Jorma Sarv
+372 502 3343
Jorma Sarv

Jorma ülesandeks on Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise raames välisriikides toimuvate Eestit tutvustavate sündmuste programmi väljatöötamine ja elluviimine. 

Heilika Pikkov
+372 693 5615
+372 5691 2091
Heilika Pikkov

Heilika haldab Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise raames välisriikides toimuvate Eestit tutvustavate sündmuste programmi.

Anna Lindpere
+372 693 5432

Anna vastutab Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise raames välisriikides toimuvate Eestit tutvustavate sündmuste programmi turundus- ja kommunikatsioonitegevuste koordineerimise eest.