Veebileht eu2017.ee kajastab uudiseid ja annab teavet eesistumise raames toimuvate ürituste kohta. Veebilehte eesistumine.ee enam aktiivselt ei uuendata, kogu info eesistumisest veebilehel eu2017.ee.

Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise eelarve koostamisel eelistati ühelt poolt lahendusi, mis võimaldasid kulusid kokku hoida, kuid samal ajal pidi eelarve tagama ka Eesti valmisoleku professionaalselt ja paindlikult reageerida kõikidele vajadustele, mis meie eesistumise eel ja ajal võisid esile kerkida.

Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise eelarve oli kokku 75 miljonit eurot. See kattis kõik tegevused, mis olid seotud eesistumise ettevalmistamise ja läbiviimisega.

Eelarve koostati eesistumise tegevuskava põhjal.