Veebileht eu2017.ee kajastab viimaseid uudiseid ja annab teavet eesistumise raames toimuvate ürituste kohta. Veebilehte eesistumine.ee enam aktiivselt ei uuendata, kogu info eesistumisest veebilehel eu2017.ee.

Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise eelarve koostamisel on ühelt poolt eelistatud lahendusi, mis võimaldavad kulusid kokku hoida, kuid samal ajal peab eelarve tagama ka Eesti valmisoleku professionaalselt ja paindlikult reageerida kõikidele vajadustele, mis meie eesistumise eel ja ajal võivad esile kerkida.

Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise eelarve on kokku 75 miljonit eurot. See katab kõik tegevused, mis on seotud eesistumise ettevalmistamise ja läbiviimisega.

Eelarve on koostatud eesistumise tegevuskava põhjal.