Veebileht eu2017.ee kajastab uudiseid ja annab teavet eesistumise raames toimuvate ürituste kohta. Veebilehte eesistumine.ee enam aktiivselt ei uuendata, kogu info eesistumisest veebilehel eu2017.ee.

Ettevalmistused Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumiseks algasid 2012. aastal teabe kogumise ja teiste riikide kogemuse analüüsimisega. Kogutud info põhjal selgusid eesistumise edukaks läbiviimiseks vajalikud eeldused ja ülesanded, mis võimaldas koostada eesistumise tegevuskava, eelarvestada vajalikud tegevused ning alustada nende elluviimist.

Kogu töö, mida tehti Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ettevalmistamiseks, lähtus põhimõttest, et tegemist pole ühekordse pingutusega, vaid tehtud töö ja investeeringud on riigile kasulikud ka pikemas ajaraamis.Varasemate eesistujate kogemus näitab, et eesistumise korraldamine aitab oluliselt suurendada riikide võimet edukalt kaasa rääkida ja seista oma huvide ja eesmärkide eest Euroopas ning ka kaugemal.