Kogu töö, mida teeme Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ettevalmistamiseks, lähtub põhimõttest, et tegemist pole ühekordse pingutusega, vaid tehtud töö ja investeeringud on riigile kasulikud ka pikemas ajaraamis.

Varasemate eesistujate kogemus näitab, et eesistumise korraldamine aitab oluliselt suurendada riikide võimet edukalt kaasa rääkida ja seista oma huvide ja eesmärkide eest Euroopas ning ka kaugemal.

Eesistumise kaasatoodavatest muutustest silmapaistvaimad puuduvad mastaapide jõulist kasvamist. Kuigi enamus koosolekutest ja töökohtumistest toimub Brüsselis, on Eestil võimalus näidata ennast ka sõbraliku võõrustajana. Traditsiooniliselt toimub eesistujariigis kuue kuu jooksul umbes 200 erineva taseme üritust, mis toovad meile külla 20–30 000 väliskülalist.