Euroopa Liidu ja eesistumise alaste teadmiste suurendamiseks on koostatud mitmed temaatilised käsiraamatud. Käsiraamatud on mõeldud neile, kes soovivad õpitut üle korrata või kes arendus- ja koolitustegevustel osaleda ei saanud.