Veebileht eu2017.ee kajastab uudiseid ja annab teavet eesistumise raames toimuvate ürituste kohta. Veebilehte eesistumine.ee enam aktiivselt ei uuendata, kogu info eesistumisest veebilehel eu2017.ee.

Euroopa Liidu ja eesistumise alaste teadmiste suurendamiseks on koostatud mitmed temaatilised käsiraamatud. Käsiraamatud on mõeldud neile, kes soovivad õpitut üle korrata või kes arendus- ja koolitustegevustel osaleda ei saanud.