Ettevõtted on oodatud tegema koostööd eesistumise ürituste korraldamisel riigikantselei ja ministeeriumitega.

Koostöö eesmärk on Eesti tutvustamine ja eesistumise üritustele lisaväärtuse pakkumine, toetades võimalusel Euroopas levinud nägemust Eestist kui nutikast e-riigist, kus tehnoloogiline areng liigub tasakaalus kauni looduse ja puhta elukeskkonnaga.

Riigikantselei korraldab koostöös ministeeriumitega ministrite mitteametlikke kohtumisi ja kõrgetasemelisi konverentse.

Üritused, kuhu koostööpartnerid on oodatud:

  • Digitaalse ühisturu andmete vaba liikumise konverents
  • E-partnerluse konverents
  • Euroopa tuleviku elektrituru konverents
  • Jätkusuutliku toidutootmise konverents: muldade perspektiiv
  • Kõrgetasemeline e-tervise konverents
  • Tulevikutöö kõrgetasemeline konverents