Kajastame tööpakkumisi avalikus teenistuses, mis võivad huvi pakkuda ka eesistumise järgselt.


Veebileht eu2017.ee kajastab uudiseid ja annab teavet eesistumise raames toimuvate ürituste kohta. Kogu info eesistumisest on veebilehel eu2017.ee.