Kajastame tööpakkumisi avalikus teenistuses, mis võivad huvi pakkuda ka eesistumise järgselt.

Veebileht eu2017.ee kajastab viimaseid uudiseid ja annab teavet eesistumise raames toimuvate ürituste kohta. Kogu info eesistumisest on veebilehel eu2017.ee.