Veebileht eu2017.ee kajastab uudiseid ja annab teavet eesistumise raames toimuvate ürituste kohta. Veebilehte eesistumine.ee enam aktiivselt ei uuendata, kogu info eesistumisest veebilehel eu2017.ee.

Eesti eesistumisürituste kalendris on lisaks poliitilise kalendri kõrgetasemelistele üritustele ka üle 200 Eestis toimuva eksperttaseme kohtumise ja konverentsi. Need on n-ö ametlikud eesistumise üritused, mis on rahastatud eesistumise eelarvest.

Eesistumisürituste kalender on eesistumise veebilehel eu2017.ee ning selle koostamist tutvustasid blogipostituses Kaisa Einsok ja Kristina Liik