Eurorühm arutab Kreeka käekäiku

20.03.2017

Rahandusminister Sven Sester on 20.–21. märtsil Brüsselis eurorühma ja ELi majandus-rahandusnõukogu (Ecofin) kohtumistel. Tänasel eurorühma koosolekul arutavad euroala rahandusministrid Kreeka abiprogrammi üle käivate läbirääkimiste seisu. 
 
Kreekast on viimastel nädalatel kosta positiivseid signaale,“ ütles rahandusminister Sven Sester. „2016. aasta eelarveülejääk enne intressimakseid on ilmselt üle kolme protsendi SKPst ning head tulemused kanduvad ka 2017. aastasse. Kui järgmise paari nädala jooksul jõuavad läbirääkijad Kreeka valitsusega edasi ka praegu veel lahtiste teemadega, nagu näiteks tööturu- ja pensionireformid, saab abiprogrammi teise ülevaatuse järgmiste nädalate jooksul kinnitada.“
 
Kreeka 2015. aasta suvel kokku lepitud abiprogrammis on seni lõpetatud esimene kohustuslik ülevaatus. Teine ülevaatus on veninud 2016. aastast alates, sest Kreeka pole teinud nõutud reforme. Ülevaatust lõpetamata ei saa Kreekale abiprogrammist järgmisi väljamakseid teha. 
 
Lisaks arutavad euroala ministrid täna riikide eelarvekavasid. Igal sügisel peavad euroala riigid esitama Euroopa Komisjonile analüüsimiseks ülevaate järgmise aasta riigieelarvest. Komisjon kontrollib kavade vastavust stabiilsuse ja kasvu pakti nõuetele, mis sätestavad eelarvetasakaalu ja võlakoormuse reeglid. Seekordse ülevaatuse eesmärk on teada saada, mida on olukorra parandamiseks teinud Belgia, Küpros, Soome, Itaalia, Leedu, Portugal, Sloveenia ja Hispaania, kelle kavadel oli esialgu risk reeglitele mitte vastata. 
 
Täna kohtub rahandusminister Sven Sester ka oma Malta kolleegi Edward Sciclunaga, et arutada Eestile eesistumise ajal tähtsaid rahandusteemasid.
 
Homme kohtuvad kogu ELi rahandusministrid Ecofini nõukogul. Ecofini kavas on kaks käibemaksuteemat – elektrooniliste väljaannete vähendatud käibemaksumäära kohaldamine ning pöördmaksustamine. 
 
Lisainfo:
Eurorühm
Ecofin
 
Liisi Poll 
Avalike suhete osakond
Rahandusministeerium
tel 611 3049 | 578 31881
twitter.com/rahandus | blogi.fin.ee

 

Veel uudiseid

Veel uudiseid

Infograafika
02.01.2018 15:49, tiina.rekand

Eesistumise jooksul peeti maha üle pooleteisetuhande ametliku ja mitteametliku kohtumise. Seda tegi 1300 eesistumisametnikku, kes said osa 600 kilost martsipanikommidest ja suutsid kokku hoida seitse miljonit eurot. Milline nägi eesistumine välja arvude keeles?

Stenbocki maja
02.01.2018 10:54, tiina.rekand

Eesti andis aasta viimasel päeval Bulgaariale üle eesistumise teatepulga — korraldajate sõnul rahuliku südamega. Kuigi üritused ja trall on eesistumise meeleolukam osa, peitub tegelik sisu eelnõudes, kus tuli läbirääkimiste käigus kokkuleppeid otsida. Lugesime üle Eesti panused Euroopa Liidu tulevikku.

Kultuurikatel eesistumise ajal
29.12.2017 14:58, tiina.rekand

Eesti esimene eesistumine Euroopa Liidu Nõukogus lõppeb 31. detsembril. Alates 1. jaanuarist võtab eesistuja rolli üle Bulgaaria, kelle ülesanne on järgneva poole aasta jooksul viia edasi Eesti ja teiste varasemate eesistujate tööd Euroopa Liidu otsustusprotsessides. Eesti, Bulgaaria ja Austria on järjestikuste eesistujatena koostanud ka eesistujariikide kolmiku programmi, et jõuda pooleteise aasta jooksul ühistes olulistes valdkondades järjekindlalt võimalikult kaugele.