Maasikas: Euroopa Parlament on Eesti eesistumise ajal meie hea ja konstruktiivne koostööpartner

18.05.2017

Kohtumistel Euroopa Parlamendis andis Eesti eriesindaja Matti Maasikas ülevaate Eesti ettevalmistustest Euroopa Liidu Nõukogu eesistumiseks ja Eesti eesistumise prioriteetidest, samuti arutati nende tutvustamist juuni- ja juulikuus Euroopa Parlamendis.
 

Tutvumiskohtumistel Euroopa Parlamendi peasekretäri Klaus Welle, asepeasekretäri Markus Winkleri, asepresidendi Rainer Wielandi, põhiseaduskomisjoni liikmete Pedro Silva Pereira, Ramón Jáuregui Atondo, keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon esinaise Adina-Ioana Valeani, transpordi- ja turismikomisjoni esinaise Karima Delli ja eelarvekomisjoni esimehe Jean Arthuisiga olid kõne all veel ka Euroopa transpordiühendused, valimisõigus, läbipaistvusregister ja brexitiga kaasnevad küsimused.
 
Mitmel kohtumisel räägiti erinevate digitaalsete transpordilahenduste arendamisest ja kasutuselevõtust. „Tänapäeval pole enam võimalik rääkida ühe või teise valdkonna digitaliseerimisest, see teema puudutab kõike ja kõiki, kaasa arvatud erinevaid transpordilahendusi. Eesti eesmärk on liikuda omavahel tihedalt ühendatud Euroopa poole ja selleks on meil vaja digilahendusi, mis annavad inimestele näiteks lihtsamaid reisimisvõimalusi,“ ütles Maasikas.
 
Oluline teema oli ka Komisjoni eelmise aasta sügisel esitatud ühtse läbipaistvusregistri loomise ettepanek. Kohustusliku läbipaistvusregistri eesmärk on aidata kaasa lobitöö läbipaistvuse suurendamisele, toetada lobistide käitumisjuhendi järelvalvet ning parandada andmesisestusnõudeid. Ettepaneku kohaselt kehtiksid kõigile kolmele institutsioonile esimest korda ühesugused miinimumstandardid ning registrisse kandmine oleks kohustuslik kõigile huvirühmade esindajatele Brüsselis. Esimese läbipaistvusregistri lõid Euroopa Parlament ja Komisjon 2011. aastal ning praegusesse vabatahtlikku registrisse on kantud üle 9800 lobisti, kes peavad järgima ühtset käitumisjuhendit. Maasika sõnul on Eesti ELi institutsioonide suuremat läbipaistvust alati toetanud ja teeb seda ka edaspidi.
 
Enamikul kohtumistel puudutati veel Euroopa Parlamendi kohtade jaotussüsteemi, mis peaks hakkama kehtima järgmiste valimistega 2019. aastal. See on teema, mida on otseselt mõjutanud ka Brexit ja mille osas otsitakse kõigile sobivat lahendust. Põhiseaduskomisjon peaks omapoolse püsiva kohtade jaotuse ettepanekuga tulema välja veel sel aastal, et kõik liikmesriigid jõuaksid enne järgmisi europarlamendi valimisi viia läbi vajalikud siseriiklikud protseduurid. 

Täna on eriesindajal kohtumised tööhõive ja sotsiaalvaldkonna komisjoni aseesimehe Marita Ulvskogi  ning põhiseaduskomisjoni liikme ja ELi valimisõiguse raportööri Jo Leineniga.

Lisainfo:

Tiina Maiberg
Välisministeerium
www.vm.ee

Veel uudiseid

Veel uudiseid

Ohakalind
07.07.2017 9:24, sandra.preiman

Veebilehelt eu2017.ee leiab kogu teabe Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ürituste ja uudiste kohta.

Toit
06.07.2017 10:32, sandra.preiman

Riigikantselei korraldab koostöös ministeeriumitega ministrite mitteametlikke kohtumisi ja kõrgetasemelisi konverentse, kus pakuvad toitlustust Carmen Catering ja Event catering. Üritused toimuvad enamasti juulis, septembris ja oktoobris ning toimumiskohaks on Kultuurikatel.

27.06.2017 20:36, tiina.rekand

Järgmise poolaasta jooksul on Tallinnas seoses Euroopa Liidu Nõukogu eesistumisega muudetud liikluskorraldust.